Chia sẻ kiến thức

6 Dấu hiệu của một hệ thống Contact Center hiện đại

Dịch vụ khách hàng
01/11/2018

Để làm hài lòng và giữ chân được khách hàng, các doanh nghiệp ngày nay đang phải tham gia vào một sàn đấu quyết liệt mang tên Trải nghiệm người dùng. Một Contact Center hiện đại cùng chiến lược kết n...