Chia sẻ kiến thức

Phân loại để chăm sóc khách hàng thật hiệu quả

Dịch vụ khách hàng
17/10/2017

Muốn tạo nên những giá trị bền vững bạn phải chăm sóc tốt khách hàng của mình. Việc này nói thì dễ nhưng muốn làm được lại không hề đơn giản. Có thế bạn đầu, khi lượng khách hàng có nhỏ, bạn có thể dễ...