Rèn luyện tố chất một nhân viên quản lý kho hiệu quả

23/08/2017

Kiểm soát hàng hóa trong kho theo hệ thống, hướng dẫn nhân viên và duy trì các nguyên tắc kinh doanh của tổ chức là trách nhiệm của một người quản lý kho hiệu quả. Quản lý kho hàng là công việc được giao phó để duy trì dịch vụ hậu cần và vận chuyển hàng hóa và các lô hàng của công ty - cần thiết để tăng cường sự sẵn có của sản phẩm cho khách hàng. Hoạt động kho sắp xếp hợp lý có thể nâng cao lợi nhuận tổng thể của công ty, mục tiêu đó đạt được phụ thuộc vào việc có một người quản lý kho hiệu quả, người đang quản lí cả bộ phận và nhân viên của mình.

Rèn luyện tố chất một nhân viên quản lý kho hiệu quả


Hãy theo dõi các bước để rèn luyện nên tố chất một nhân viên quản lý kho hiệu quả:


Bước 1:

Thiết lập các mối quan hệ dựa trên lòng tin với các nhân viên trong bộ phận của bạn. Giao tiếp với nhân viên của bạn thường xuyên, như một nhóm và cá nhân. Tiến hành các cuộc họp hàng tuần để thảo luận về tình trạng kho và cung cấp, các đơn đặt hàng gửi đến, các lô hàng gửi đi và nhu cầu kinh doanh sắp tới mà có thể ảnh hưởng đến công việc của họ.

 

Bước 2:

Nghiên cứu luật lao động, các quy định an toàn lao động và thực hành bồi thường lao động để theo kịp những thay đổi về luật pháp. Giám sát hoạt động của kho để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Yêu cầu hỗ trợ cho các hoạt động và thực hành kiểm toán kho. Báo cáo tình trạng không tuân thủ và báo cáo với giám đốc công ty, bộ phận nhân sự hoặc các giám đốc điều hành cấp cao nhất. Kiến nghị cải tiến quy trình để phù hợp với pháp luật hiện hành.

Rèn luyện tố chất một nhân viên quản lý kho hiệu quả

 

Bước 3:

Tiến hành kiểm hàng tồn kho định kỳ một cách chính xác, để công việc đạt hiệu quả cao nhất bạn nên sử dụng phần mềm quản lí kho hàng. Bổ nhiệm nhân sự thực hiện kiểm tra và cân bằng để kiểm soát hàng tồn kho. Ủy thác trách nhiệm cấp cao hơn cũng sẽ tạo động lực cho nhân viên của bạn phấn đấu trong công việc.

 

Bước 4:

Đào tạo, giám sát và hướng dẫn cho toàn bộ nhân viên kho. Tiến hành đánh giá hiệu quả và kịp thời khen thưởng với người làm có kết quả tốt nhất. Tạo một danh sách những nhân viên có hiệu suất, hiệu quả công việc mức trung bình và thấp để họ có cơ hội cải thiện. Thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, chẳng hạn như kế hoạch cải thiện hiệu suất, cải thiện cho nhân viên trong phạm vi nguồn lực cho phép.

Rèn luyện tố chất một nhân viên quản lý kho hiệu quả

 

Bước 5:

Tham gia vào các hội nghị ngành công nghiệp và các hội thảo giáo dục thường xuyên để cải thiện kỹ năng và kiến thức cho công việc. Tìm ra nguyên tắc quản lý kho hàng và quản lý chuỗi đáp ứng thực tiễn mới. Tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến nghề nghiệp của riêng bạn.

 

Rèn luyện tố chất một nhân viên quản lý kho hiệu quả

 

Bước 6:

Chuẩn bị ngân sách hàng năm nhằm mục đích tiết kiệm chi phí và dịch vụ hiệu quả. Liên tục tìm kiếm những giá cả tốt hơn từ các nhà cung cấp khác nhau để tiết kiệm tiền cho phòng ban và công ty nói chung. Duy trì các hạng mục tài chính ở mức ổn định, bao gồm cả chi phí kho và chi phí vận hành.

 


--------------------------------

Có thể bạn quan tâm các giải pháp phần mềm khác của chúng tôi:

iCIC – Trung tâm tương tác khách hàng đa kênh thông minh

Inventory - Giải pháp quản lý kho đón đầu xu hướng công nghệ