Quản trị nhân sự: Không kém phần quan trọng quản trị tài chính

06/09/2017

Bạn có biết, trên thực tế, nguồn lực khan hiếm nhất hiện nay với đa số công ty là con người, được đo lường bằng thời gian, tài năng và sức lực của lực lượng lao động. Thời gian, được đo lường bằng số giờ làm việc trong một ngày hay số ngày làm việc trong sự nghiệp của một nhân sự, là một yếu tố hữu hạn. Tài năng, yếu tố tạo ra sự khác biệt cho các công ty, cũng là một nguồn lực khan hiếm. Theo nghiên cứu, một công ty trung bình chỉ có được 15% nhân viên thuộc nhóm “những người có khả năng tạo ra sự khác biệt”. Sức lực tuy là một yếu tố vô hình nhưng hoàn toàn có thể đo lường được bằng số nhân viên làm việc với sự hứng thú. Theo nghiên cứu của Bain & Company, những nhân viên này thường có năng suất lao động gấp ba lần những nhân viên chỉ hài lòng với công việc. Trong khi đó, ở đa số tổ chức, chỉ 12% nhân viên làm việc với sự hứng thú.

Quản trị nhân sự: Không kém phần quan trọng quản trị tài chính

 

Nghịch lý ở chỗ, vốn tài chính dư thừa lại được quản lý chặt chẽ trong khi vốn con người khan hiếm lại không được quản lý đúng mức. Muốn thực sự phát triển bên cạnh quản trị tốt tài chính cũng cần đầu tư để quan trị lĩnh vực nhân sự thật hiệu quả. Những điều sau sẽ giúp bạn thực hiện điều đó:

 

Vận dụng các chỉ tiêu đo lường vào quản trị nhân sự

Muốn quản trị hiệu quả chúng ta cần có những chỉ số đánh giá đo lường cụ thể đối với quản trị tài chính cũng thế mà với quản trị nhân sự cũng cần tiến hành tương tự.

Trong số đó có một chỉ số bạn không nên bỏ qua là chỉ số sức mạnh năng suất (productive power index), chỉ số này cho biết chi phí mà một tổ chức trì trệ bị mất đi so với những lợi ích tổ chức ấy có được khi quản trị hiệu quả tài năng, sức lực của các nguồn lực. Doanh nghiệp cũng có thể đo lường thời gian đầu tư vào các dự án và so sánh với kết quả nhận được từ lượng thời gian này. Bên cạnh đó, cũng còn một cách khác là tính toán tỷ lệ nhân sự có khả năng tạo nên được sự khác biệt cho tổ chức.


Quản trị nhân sự: Không kém phần quan trọng quản trị tài chính

 

Đầu tư vào nguồn vốn nhân lực

Để quản lý hiệu quả nguồn vốn nhân sự, trước tiên các tổ chức cân fnghix đến các khái niệm như chi phí cơ hội khi mất đi một giờ lao động. Chi phí hội họp chính là một cách để đo lường chi phí này. Thực tế cho thấy các cuộc họp ban giám đóc hàng tuần đều gây tổn thất rất nhiều cho công ty (tính theo thời gian các phòng ban có liên quan bỏ ra để hỗ trợ cuộc họp). Do đó, lời khuyên đưa ra là trước khi tổ chức cuộc họp hay triển khai đề xuất mới, công ty nên tính đến chi phí cơ hội về thời gian và nhân tài.

Quản trị nhân sự: Không kém phần quan trọng quản trị tài chính

 

Theo dõi việc sử dụng thời gian và nguồn nhân lực

Theo định kỳ doanh nghiệp nên đánh giá lại tình trạng trì trệ của tổ chức, để từ đó có được các hành động khắc phục. Có thể sử dụng các công cụ như Microsoft Workplace Analytics để có thể theo dõi chi tiết cách sử dụng thời gian của doanh nghiệp.

Cần lập ra danh sách những nhân tài của công ty, những người có khả năng tạo ra “sự khác biệt” và bố trí họ vào những vai trò, dự án trọng yếu. Những nhân viên giỏi luôn chủ động kết nối với những nhân sự có khả năng giúp họ phục vụ hay giải quyết các vấn đề của khách hàng tốt hơn.

 

Quản trị nhân sự: Không kém phần quan trọng quản trị tài chính

 

Công nhận và khen thưởng việc quản trị tốt nguồn nhân lực

Các chuyên gia khuyên doanh nghiệp nên tìm cách tạo ra những chính sách làm việc lâu dài cho nhóm nhân viên có khả năng, đồng thời cố gắng xây dựng một môi trường làm việc có thể khơi nguồn cảm hứng cho họ, như thế sẽ thúc đẩy họ tạo ra những kết quả tốt nhất.

Tương tự như quản trị tài chính, doanh nghiệp cũng nên tiến hành đánh giá, khen thưởng các nhà quản trị nhân sự dựa trên các tiêu chí: chỉ số chủ động của nhân viên, chỉ số nhân tài tăng ròng (đo theo số nhân tài nhà quản trị đã tuyển dụng, phát triển và giữ lại được cho doanh nghiệp trừ đi số nhân tài rời đi trong một chu kỳ thời gian).

Chúc doanh nghiệp của bạn thành công trong bài toán quản lý nhân sự!

 

 

-----------------------

Bài viết liên quan: